Sayı 3 (1952)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye kültür bitkilerinde tabiat şartlarının sebep olduğu patolojik problemler PDF
H. Bremer, M. Özkan
Yakın doğuda çöl çekirgesi durumu PDF
S. Balamir
Taeniothrips simplex Morison (Gladiolus thrips) PDF
Z. Düzgüneş
2.4-D preparatlarının tesiri ile kültür bitkilerinde meydana gelen deformasyonlar üzerinde bazı araştırmalar PDF
N. Göksel, S. Teoman
Mısır pası (Pussinia sorghi Schw.) PDF
S. İren
Taş çekirdekli meyva ağaçlarımızda monilia zararı PDF
A. Gürcan
Bahçe salyangozu Helix sp.’ye karşı yapılan mücadele denemeleri PDF
Z. İren
Tohumla geçen hastalıklar ve bunlara karşı mücadele şekilleri PDF
M. Göbelez
Benzene hexachloride’in gama-izomer muhteviyatının tayini PDF
Ö. Yaşar