Sayı 4 (1952)

İçindekiler

Makaleler

Dünya haberleşme servisi PDF
S. Erkılıç
Aonidiella cinsi ve Türkiye’de bulunan nevileri PDF
Z. Düzgüneş
Hypera postica Gyll. “Yonca hortumlu böceği? PDF
N. Tuatay
Türkiye’de yeni bulunan Hyponomeuta padella L. ve Carpocapsa (Cydia) pomonella L. parazitleri. PDF
Z. İren
Eurygaster integriceps Put’un coğrafi yayılışı hakkında. PDF
N. Lodos
Kuzey Türkiye bitkilerinde 1952 yılında rastlanılan hastalıklar. PDF
M. Göbelez
Tütünlerde zararlı Thrips tabaci Lin’e karşı ilaçlı mücadele raporudur. PDF
M. Karman
Polatlı ve dolaylarında Anisoplia (bambul) a karşı yapılan ilaç denemeleri ve alınan neticeler. PDF
S. Karslıoğlu
1952 Yılında Enstitümüzde yapılan ilaç denemeleri PDF
A. Erkut
“Chlorose? üzerinde ilaç denemeleri. PDF
H. Pamir, N. Şişli
Aelia rostrata üzerinde bir etüt PDF
İ. T. Dündar