Cilt 1, Sayı 2 (1959)

İçindekiler

Makaleler

Enstitümüzde yüksek tazyikli sırt pülverizatörlerinin laboratuvar deneme usülleri. PDF
F. Çeliközen
Tütünlerde zararlı Thrips tabaci Lind’in parathionlu preparatlara karşı muafiyeti üzerinde deneme. PDF
M. Karman
Ege Bölgesi susamlarında görülen bir virus hastalığı (Phyllody virus). PDF
Z. Türkmenoğlu, O. Arı
Toprakta dieldrin tayininde biyolojik metot. PDF
T. Öden, B. Genç
Bio-assay ile parathionlu bir müstahzarda aktif madde tayini. PDF
İ. Şentürk
Hexachlorbenzenle ilaçlanmış tohumluk buğdaylarda Hexachlorbenzen tayini. PDF
C. Otacı, A. Güvener
Çekirge mücadelesinde yeni tekniğe göre hazırlanmış “ekzos memeli? mücadele aleti. PDF
G. Erimgüner
Zirai Mücadelede kullanılan ilaçların bazı fiziki vasıflarının tayini. PDF
H. Ayhangil, Ş. Okdemir, S. Öztürk
Antep Fıstıklarında Pachypasa otus Drury. PDF
R. Sipahi