Cilt 1, Sayı 4-5 (1960)

İçindekiler

Makaleler

Ayçiçeğinde Canavar otuna “Orobanche cumana? karşı Alkyl Alkol terkipli “Shell A-A Weed Killer? ilacı ile ön mücadele denemeleri. PDF
İ. Kepsutlu
Toz Ziraat Mücadele İlaçlarında tozuma kabiliyeti ve havada süspansiyon vaziyette kalma hassası. PDF
Ş. Okdemir
Ege Bölgesinde Buğday sürmesine karşı muhtelif usullerle yapılan tohum ilaçlamalarının sonuşları üzerinde araştırmalar. PDF
İ. Kepsutlu
Yapraklarda Kükürt residüsü tayini için yapılan ön denemeler. PDF
O. Otacı
Soğan Küskütüne (Cuscuta sp.) karşı ilaçla mücadele denemeleri. PDF
M.O. Özalp
Euphyllura olivina (Zeytin Pamuklu Biti) nin yaşayışı, zararı ve ilaçlı mücadele denemeleri. PDF
M.A. Anbaroğlu, C. Tokmakoğlu
Buğday Bitlerinde (Calandra) cinsiyetin tayini hususunda bir not. PDF
C. Sevintuna, A.J. Musgrave
Ziraat Mücadele İlaçlarının laboratuvarda deneme teknikleri. PDF
T. Öden
Tohumla naklolan tehlikeli nebat hastalıkları. PDF
M. Göbelez
Anbarlanmış gıda maddelerine arız olan önemli haşerelerin teşhis anahtarları (ergin haşereler) Orthoptera, Dermaptera, Psocoptera, Hemiptera). PDF
T. Esin
Pistacia vera da zararlı yeni bir idiocerus türü (Homoptera, jassidae). PDF
W.W. Hamburg, Çev.: Z. Düzgüneş
Meyve ve sebzelerde insektisitlerin bakiye tesirleri. PDF
S. Dormal, Çev.: M. Çakıllar
Baklada Canavar Otu (Orobanche crenata forsk.) na karşı yapılan mücadele denemelerinin neticeleri. PDF
M.O. Özalp