Cilt 2, Sayı 7 (1961)

İçindekiler

Makaleler

Altı nesil allethrin ve piperonil butoksit ile selekte edilen buğday bitinin (Calandra granaria (L) Dişisi ve Erkekleri Üzerinde müşahedeler. PDF
C. Sevintuna
Ege pamuklarında tarak ve yeşil koza dökümünde rol oynayan zararlılar üzerinde çalışmalar. PDF
M. Karaman, F. Akşit
Bazı kimyevi gübrelerin Domateste Solgunluk (Fusarium sp.) Hastalığının zarar miktarına tesirleri üzerinde çalışmalar. PDF
O. Karahan
Böcek Biyoloji ve Ekolojisine ait Araştırmalarda Radyoizotoplardan istifade. PDF
A. Kansu
Bazı ambar zararlılarının laboratuvarda yetiştirme metodları. PDF
C. Sevintuna, K. Kazancıoğlu, Ş. İnce
Depo ve depolama şekillerinin zirai mücadele ilaçlarının vasıflarına olan tesirleri. PDF
S. Öztürk
Toksikoloji’nin mana, önemi, metodları ve aletleri. PDF
C. Sevintuna
Laboratuvarda Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata Wied.) üretme tekniği. PDF
Y. Kıray