Cilt 3, Sayı 4 (1963)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de yeni bulunan akarlar. PDF
Z. Düzgüneş
Aspergillus flavus Link. Mantarının Çöl Çekirgesi (Schistocerca gregaria Forsk.)’nin muhtelif biyolojik devrelerindeki hastalık simptomu ve patojenitesi üzerinde çalışmalar. PDF
S. Balamir, O. Karahan
Zirai Mücadele İlaçları ve Halk Sağlığı. PDF
T Öden
Lepidoptera’ların teşhisleri ile ilgili bazı preparasyon metodları. PDF
A. Kansu
Türkiye’de Bitki Virüsleri probleminin hali konusunda düşünceler. PDF
Ş. Sahtiyancı
İnsektisitlerin ağız ve deri yolu ile aküt toksisiteleri arasındaki münasebetler ve tatbikattaki önemi. PDF
C. Sevintuna