Cilt 4, Sayı 4 (1964)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de 1963 yılı hububat pas türleri zarar ve yayılışları üzerinde araştırmalar. PDF
S. İren
Hububatla karıştırılarak kullanılan insektisitlerin biyolojik aktivitesi ve bakiye miktarları üzerinde araştırmalar. PDF
T. Esin, A. Güvener, C. Sevintuna
Metasystox ile pamuk çiğitlerini ilaçlamanın Tetranychus cinnabarinus (Bois) e tesiri. PDF
T. Öden, E. Şahin
Phorocantha semipunctata F.nin biyolojisi. PDF
C.V. Demelt, B. Alkan (translation)