Sayı Başlık
 
Cilt 55, Sayı 3 (2015) Bazı bitki ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)’e olan kontak toksisiteleri Özet   PDF
Murat Nadi TAŞ, Meryem UYSAL, Hüseyin ÇETİN
 
Cilt 50, Sayı 3 (2010) Bazı bitki ekstraktlarının Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)’ nın yumurta verimine etkisi Özet   PDF
Pervin ERDOĞAN, Seval TOROS
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera : Pyralidae)’ya fumigant etkileri Özet   PDF
Yasin N. ALPKENT, Özdemir ALAOĞLU, Hüseyin ÇETİN
 
Cilt 30, Sayı 1-4 (1990) Bazı Bitkisel Yağların Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera:Curculionidae)’a Karşı Biyolojik Etkinlikleri Özet   PDF
D. Yılmaz, İ. A. Kansu
 
Cilt 52, Sayı 3 (2012) Bazı buğday genotiplerinin kara pas hastalığının farklı ırklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet   PDF
Zafer MERT, Aziz KARAKAYA, Kadir AKAN, Lütfi ÇETİN, Fazıl DÜŞÜNCELİ
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Bazı fasulye genotiplerinin Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’a dayanıklılık durumlarının kalitatif, kantitatif ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi Özet   PDF
İlyas DELİGÖZ, Miray ARLI SÖKMEN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Bazı Fungisitlerin Elma Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora cactorum (Lebert & John) Schröeter’a Etkileri Özet   PDF
İlker KURBETLİ, Fikret DEMİRCİ
 
Cilt 56, Sayı 4 (2016) Bazı fungisitlerin havuçta külleme (Erysiphe heraclei D.C.) hastalığına etkileri Özet   PDF
Senem TÜLEK, Sirel CANPOLAT
 
Cilt 57, Sayı 4 (2017) Bazı hıyar çeşitlerinin kök-ur nematodları Meloidogyne arenaria ve M. incognita’ya konukçu reaksiyonu Özet   PDF
Gökhan AYDINLI, Elif İNCE, Sevilhan MENNAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (1966) Bazı illerimizde elma iç kurdu (Carpocapsa pomonella L.)’na karşı mücadele, DDT’ye mukavemet konusu ve Sevin’in meyve seyreltmesini tetkik bakımından yapılan çalışmalar. Özet   PDF
Z. İren
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Bazı insektisitlerin Süne yumurta parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)’nin erginine etkileri Özet   PDF
Numan E. BABAROĞLU, Avni UĞUR
 
Cilt 49, Sayı 3 (2009) Bazı insektisitlerin süne yumurta parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)’nin ergin çıkışına etkileri Özet   PDF
Numan E. BABAROĞLU, Avni UĞUR
 
Cilt 2, Sayı 7 (1961) Bazı kimyevi gübrelerin Domateste Solgunluk (Fusarium sp.) Hastalığının zarar miktarına tesirleri üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
O. Karahan
 
Cilt 52, Sayı 4 (2012) Bazı meyve ve sebzelerde pestisit kalıntılarının analizinde yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile çoklu kalıntı analiz metodunun geliştirilmesi Özet   PDF
Nuran YİGİT, A. Bayhan ÖKTEM, Gülderen YENTÜR
 
Cilt 9, Sayı 3 (1969) Bazı Organik Fosforlu Zirai Mücadele İlaçlarının Pamuklarda meydana getirdiği belirtiler. Özet   PDF
M, Karaman, J. Dinçer, N. Kavut
 
Cilt 52, Sayı 3 (2012) Bazı pestisitlerin sebzelerdeki kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar Özet   PDF
Ergün CÖNGER, Pelin AKSU, Nuran YİGİT, Suna DOKUMACI, Zehra BALOĞLU, A. Alev BURÇAK
 
Cilt 55, Sayı 4 (2015) Bazı virüs hastalıklarının ‘Granny Smith’ elma çeşidinde verim ve kaliteye etkisi Özet   PDF
Yusuf ÖZTÜRK, Suat KAYMAK, Ersin ATAY, Mesut İŞÇİ, Hamza ŞENYURT, Bayram ÇEVİK
 
Cilt 2, Sayı 9 (1961) Bazı Zirai Mücadele İlaçlarının formulasyonlarında esas olan hususlar. Özet   PDF
S. Öztürk
 
Cilt 2, Sayı 8 (1961) Başarılı bir mücadelenin tabiat dengesini bozmakla ortaya çıkardığı yeni bir problem. Özet   PDF
İ. Ural
 
Cilt 34, Sayı 3-4 (1994) Bağ Küllemesine (Uncinula necator “Schwein.? Burr.) Karşı Uygun Mücadele Metodunun Tespiti Üzerinde Araştırmalar Özet   PDF
K. Turan, S. Tokgönül
 
Cilt 9, Sayı 1 (1969) Bağlarda Kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers) hastalığına karşı kimyevi mücadele usulünün ve hasat edilen üzümlerin SO2 gazı ile fümigasyona tabi tutulmak suretiyle dayanma müddetinin araştırılması. Özet   PDF
M. Akdoğan
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Bağlardan izole edilen kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) izolatlarının bazı fungisitlere duyarlılıkları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
A.A. Burçak, N. Delen
 
Cilt 2, Sayı 7 (1961) Böcek Biyoloji ve Ekolojisine ait Araştırmalarda Radyoizotoplardan istifade. Özet   PDF
A. Kansu
 
Cilt 2, Sayı 9 (1961) Böcek fizyolojisi ve bilhassa toksikoloji ile ilgili araştırmalarda Radiyoizotopların kullanılması. Özet   PDF
A. Kansu
 
Sayı 2 (1952) Böcek ve hastalıklı bitki örneklerinin toplanması, gönderilmesi, muhafazaları ve kültüre alınması Özet   PDF
Z. İren
 
Cilt 2, Sayı 12 (1962) Böcekler ile savaşta yeni bir metod: Radyasyondan yararlanma. Özet   PDF
A Kansu
 
Sayı 3 (1952) Benzene hexachloride’in gama-izomer muhteviyatının tayini Özet   PDF
Ö. Yaşar
 
Cilt 36, Sayı 3-4 (1996) Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri : II. Merlinius (Nemata:Dolichoridae). Özet   PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
 
Cilt 37, Sayı 1-2 (1997) Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri III. Pratylenchoides (Nemata: Tylenchida). Özet   PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1996) Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: I. Discotylenchus (Nemata:Tylenchidae). Özet   PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: V. Filenchus (Nemata:Tylenchidae). Özet   PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
 
Cilt 37, Sayı 3-4 (1997) Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: IV. Coslenchus (Nemata:Tylenchidae)ve Safianema (Nemata:Anguinidae). Özet   PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
 
Cilt 55, Sayı 3 (2015) Biber seralarında kök-ur nematodlarına karşı farklı sulama sistemleri ile alternatif mücadele yöntemlerinin belirlenmesi Özet   PDF
Halil TOKTAY, Mustafa IMREN, Refik BOZBUGA
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (1986) Biberlerde Kökboğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici Leonian)’nın Primer İnokulum Kaynakları ve Savaş Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
M. Barış, E. Gürsoy, M. Güncü, S. Maden, A. Sağır, M. Şenyürek, İ. Ulukuş, O. Yalçın, H. Zengin
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Bifenthrin’e dirençli Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’de çoklu direnç, direnç kalıtımı ve Sitokrom P450 aktivitesinin belirlenmesi Özet   PDF
Recep AY, Sibel YORULMAZ
 
Cilt 52, Sayı 4 (2012) Bilecik ve Bursa illerinde kiraz bahçelerinde enfeksiyona neden olan Erik cücelik virüsü’nün (Prune dwarf ilarvirus, PDV) araştırılması Özet   PDF
Nesrin UZUNOĞULLARI, M. Emin AKÇAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (1959) Bio-assay ile parathionlu bir müstahzarda aktif madde tayini. Özet   PDF
İ. Şentürk
 
Cilt 2, Sayı 8 (1961) Bio-assay’ın gayesi ve Bio-assay çalışmalarına tesir eden bazı mühim faktörler. Özet   PDF
K. Kazancıoğlu
 
Cilt 13, Sayı 2 (1973) Bitki patojen virüslerinin aphidlerle nakil mekanizması. Özet   PDF
S. Toros
 
Cilt 23, Sayı 2 (1983) Bitki patojen viruslarını nakleden akarlar Özet   PDF
S. Toros
 
2014, 54, Ek Yayın (Supplement): 1 Bitki Sağlığında Zararlı Organizmaların Bildirimi Özet   PDF
Nevzat BİRİŞİK, Nuriye DURSUN, Gülay YILDIZ, Asuman AGAÇE
 
Cilt 15, Sayı 2 (1975) Bitki zararlısı nematodların pamuk solgunluk etmeleri ile ilişkileri ve korunma yılları. Özet   PDF
H. Ertürk, S. Özkut, N. Borazancı, G. Hekimoğlu, Y. Arınç
 
Cilt 2, Sayı 11 (1962) Bitkilerde Cıva Bakiyesi Tayinleri. Özet   PDF
C. Otacı
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Bolu ve Düzce illeri Caelifera (Orthoptera) faunası Özet   PDF
Mustafa ÜNAL
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Bolu, Bartın ve Zonguldak illeri fındık bahçelerinin florasının tespiti. Özet   PDF
M.S. Başaran, N. Adıgüzel
 
Cilt 15, Sayı 2 (1975) Bromophos (Nexion)’lu preparatların Malathion’la mukayeseli olarak bazı ambar böceklerine etkileri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S. Erakay, A. İ. Özar
 
Sayı 1 (1952) Bu Bülten Ne İçin Yayınlanıyor? Özet   PDF
S. Erkılıç
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Burdur ilinde anasonda (Pimpinella anisum L.) zararlı Anason güvesi [Depressaria cf. daucivorella Rag. (Lep:Oecophoridae)] larvalarının doğal düşmanları ve larvaların parazitlenme oranları. Özet   PDF
H. Zeki, A. Özdem, V. Bozkurt
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Burdur, Isparta ve Eskişehir illerindeki örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sorun olan kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nınfungal ve bakteriyel patojenlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar Özet   PDF
İlker KEPENEKCİ, Emre EVLİCE, Ayşe AŞKIN, Meriç ÖZAKMAN, Berna TUNALI
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (1985) Burdur, Isparta ve Konya İlleri Elma Ağaçlarında zarar yapan Elma memeli pası (Gymnosporangium sp.) hastalığının mücadelesi üzerinde ön çalışmalar. Özet   PDF
Ü. Erkal
 
Cilt 2, Sayı 10 (1961) Bursa – Balıkesir’den bazı Böcek Örnekleri. Özet   PDF
A. Kansu
 
Cilt 1, Sayı 4-5 (1960) Buğday Bitlerinde (Calandra) cinsiyetin tayini hususunda bir not. Özet   PDF
C. Sevintuna, A.J. Musgrave
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Buğday kök çürüklüğüne neden olan Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’ya karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü koşullarda biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması Özet   PDF
Ahmet Yasin GÖKÇE, Recep KOTAN
 
Cilt 16, Sayı 3 (1976) Buğday Pas (Puccinia spp.) Hastalıkları ile Ekonomik Düzeyde İlaçlı Savaş Olanakları Üzerinde Çalışmalar. Özet   PDF
M. Copçu, C. Saydam
 
Cilt 6, Sayı 3 (1966) Buğday rastığı (Ustilago tritici (Pers.) Rostr.) nın 1965 yılında Türkiye’de yayılış durumu. Özet   PDF
M. Özkan, A. Esen
 
Cilt 23, Sayı 3 (1983) Buğday sürme etmenleri ((Tilletia foetida Wallr. Liro ve Tilletia caries(D.C.) Tul.)’nin Türkiye’de yayılmış olan ırklarının saptanması üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S. Finci, Y. Parlak, O. Bilgin, H. Gümüştekin, İ. Aktuna, M. Tunçdemir
 
Cilt 14, Sayı 3 (1974) Buğday sürmesi (Tilletia foetida Wall. Liro) ne karşı kullanılan kuru tohum ilaçlarının sonradan bulaşmalardaki koruyucu etkisi üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
M. Özkan, S. Finci
 
Cilt 9, Sayı 2 (1969) Buğday sürmesi (Tilletia foetida (Vallr) Liro) ile Ekin Kurdu (Zabrus spp) ve Bambul (Anis oplia spp.) haserelerine karşı kombine tohum ilaçlaması üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. Duran, A.R. Esen
 
Cilt 5, Sayı 3 (1965) Buğday tanelerinde esmerleşme (Alternaria sp.) Özet   PDF
T. Atay
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Buğdayda önemli kök ve kök boğazı hastalık etmenlerine karşı Trichoderma harzianum’un etkinliğinin araştırılması Özet   PDF
Durmuş ERDURMUŞ, Y. Zekai KATIRCIOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 1 (1982) Buğdayda yaprak leke hastalğıı etmeni (Septoria tritici Rob. Et. Desm.)’nin yapay üretim ve uygun inokulasyon yöntemlerinin saptanması üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
S. Finci, Y. Yılmazdemir
 
Cilt 8, Sayı 2 (1968) Cenopalpus pulcher (Can. ve Fan.) akarı üzerinde ilaç denemeleri. Özet   PDF
K. Kazancıoğlu, N. Ayranlı
 
Cilt 56, Sayı 4 (2016) Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nın altıntop bahçelerinde popülasyon dalgalanması ve sıcaklığın gelişimine etkisi Özet   PDF
Serdar SATAR, Gülsevim TİRİNG, Dindar İŞPINAR, Ahmet Refik ALGAN
 
Cilt 55, Sayı 4 (2015) Ceviz bahçelerinde Elma içkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)] ile mücadelede alternatif yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Pelin DEMİR, Orkun Barış KOVANCI
 
Cilt 53, Sayı 3 (2013) Ceviz bahçelerinde Elma içkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun mücadelesinde tahmin ve uyarı sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Özet   PDF
Cevdet ZEKİ, Ayşe ÖZDEM
 
Cilt 1, Sayı 3 (1960) Cotton dust’ların ihtica ettiği gamma BHC ve DDT miktarlarının kısmi kromotografi ile tayini. Özet   PDF
C. Otacı
 
Sayı 4 (1952) Dünya haberleşme servisi Özet   PDF
S. Erkılıç
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Düzce ili fındık bahçelerinde külleme hastalığının bulunma oranı, hastalık şiddeti ve yaygınlığının belirlenmesi Özet   PDF
Nedim ALTIN
 
Cilt 10, Sayı 4 (1970) DDT formülasyonları için solvent ve emülgatörlerin seçimi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S. Öztürk, G. Arıburnu, T. Beydeşman
 
Cilt 12, Sayı 3 (1972) DDT ve BHC’nin Kımıl (Aelia rostrata Boh.)’a etkisi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
T. Öden, A. Temizer, G. Ersoy
 
Cilt 32, Sayı 1-4 (1992) Delice (Lolium temulentum L.)’nin Çimlenme Biyolojisi ve Çıkışı Üzerinde Araştırmalar Özet   PDF
A. Erciş, B. Taştan, A. Yıldırım
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Denizli ve Uşak illerinde depolanmış baklagillerde bulunan Bruchidae (Coleoptera) türleri Özet   PDF
Dilek TURANLI, Şeniz KISMALI
 
Cilt 2, Sayı 7 (1961) Depo ve depolama şekillerinin zirai mücadele ilaçlarının vasıflarına olan tesirleri. Özet   PDF
S. Öztürk
 
Cilt 15, Sayı 3 (1975) Depolama süresi ve şartlarının bazı toz bitki koruma ilaçlarının fiziki özelliklerine etki üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S. Öztürk, E. Deligönül, T. Beydeşman
 
Cilt 54, Sayı 3 (2014) Depolanmış çeltikte zararlı Tribolium castaneum (Herbst)’un mücadelesinde diyatom toprağının kullanım olanakları Özet   PDF
Sait ERTÜRK, Mevlüt EMEKCİ
 
Cilt 42, Sayı 1-4 (2002) Değişik fasulye çeşitlerinde fasulye tohumböceği [Acanthoscelides obtectus (Say) (CoL:Bruchidae)]'nin gelişme ve çoğalması Özet   PDF
A. Yılmaz, M. Elmalı
 
Cilt 42, Sayı 1-4 (2002) Değişik bölgelerden toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) populasyonlarının bazı insektisitlere karşı dayanıklılık düzeylerinin araştırılması. Özet   PDF
A.S. Velioğlu, S. Toros
 
Cilt 22, Sayı 3 (1982) Değişik ışıklar altında Phytophthora capsici Leon’nin sporangium oluşumu. Özet   PDF
A. Sağır, İ. Ulukuş
 
Cilt 1, Sayı 3 (1960) Diazinon’la ilaçlanmış zeytinlerde residü tayini. Özet   PDF
A. Güvener
 
Cilt 38, Sayı 3-4 (1998) Diyarbakır (Bismil) ili pamuk alanlarında zararlı Pamuk çizgili yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hübn.)] (Lep.:Noctuidae)’nun doğal düşmanları üzerinde bir gözlem Özet   PDF
M.A. Göven, S. Gümüş
 
Cilt 57, Sayı 4 (2017) Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi Özet   PDF
Fırat PALA, Hüsrev MEANNAN
 
Cilt 54, Sayı 4 (2014) Diyarbakır ili domates alanlarında Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin popülasyon gelişimi Özet   PDF
Yunus BAYRAM, Özlem BEKTAŞ, Musa BÜYÜK, Neslihan BAYRAM, Mehmet DUMAN, Çetin MUTLU
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Diyarbakır ili meyve ağaçlarında zararlı Eriophyoidea (Acarina) türlerinin saptanması Özet   PDF
Emel GEÇER, Evsel DENİZHAN
 
Cilt 51, Sayı 3 (2011) Diyarbakır ilinde Sphenoptera (Tropeopeltis) tappesi Marseul, 1865 (Coleoptera: Buprestidae)’nin bazı meyve ağaçlarındaki ergin yoğunluğunun tespiti Özet   PDF
Halil BOLU, Zafer AKTÜRK, Hakan YILDIRIM
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Diyarbakır ilinde mısırda zararlı Zyginidia sohrab Zachvatkin (Hemiptera: Cicadellidae)’ın biyoekolojisi Özet   PDF
Çetin MUTLU, Erdal SERTKAYA
 
Cilt 21, Sayı 2 (1981) Diyarbakır ilinde Soğan pası (Puccinia porri (Sow.)Winter)’nın zararı ve etmenin uredospor çimlenmesi üzerinde bir çalışma. Özet   PDF
A. Sağır, İ. Ulukuş
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857 (Coleoptera: Buprestidae)’un ergin popülasyon değişiminin belirlenmesi Özet   PDF
Halil BOLU, İnanç ÖZGEN
 
Sayı 2 (1952) Diyarbakır’da Madrap çekirgesi (Locusta migratoria Ph. danica L.) durumu ve savaş denemeleri Özet   PDF
S. Erkılıç, N. Teoman
 
Cilt 24, Sayı 3 (1984) Diyarbakır’da Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Het.: Scutelleridae)’nin ovalara göç ettiği dönemde kışlak böcek faunasının tespiti ve süne ile diğer bazı türlerin kışlak yerlerinden çıkış ve göç etme davranışları. Özet   PDF
N. Lodos, F. Önder, Z. Şimşek
 
Cilt 24, Sayı 2 (1984) Diyarbakır’da Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Het: Scutelleridae)’nin ovalara göç ettiği dönemde Kışlak böcek fanasının tesbiti ve Süne ile diğer bazı türlerin kışlak yerlerinden çıkış ve göç etme davranışları. Özet   PDF
N. Lodos, F. Önder, Z. Şimşek
 
Cilt 49, Sayı 4 (2009) Domates fideliklerinde çökerten hastalığına neden olan Pythium deliense’ ye karşı florasan pseudomonasların etkisinin belirlenmesi Özet   PDF
Ayşe AŞKIN, Y. Zekai KATIRCIOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 4 (1968) Domates solgunluk hastalığı (Fusariose)’na karşı mukavim çeşit tesbiti üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
M.O. Özalp, M. Bağcı
 
Sayı 5 (1953) Domates yetiştiriciliği için tehlikeli bir hastalık. Özet   PDF
S. Tanrıkurt
 
Cilt 50, Sayı 3 (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin bahçelerindezararlı Aceria oleae (Nalepa, 1900) ve Türkiye için yeni bir kayıt: Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Acari: Prostigmata: Eriophyoideae) Özet   PDF
Gülay KAÇAR, Evsel DENİZHAN, M. Rifat ULUSOY
 
Cilt 34, Sayı 3-4 (1994) Doğu Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Özet   PDF
M. Güllü, S. Çalı
 
Cilt 51, Sayı 4 (2011) Doğu Akdeniz bölgesi örtü altı domates yetiştiriciliğinde Fusarium oxysporum spesiyal formlarınının simptomatolojik ayrımı ile solgunluk ve kök- kök boğazı çürüklüğü hastalıklarının çıkış, şiddet ve yaygınlıklar Özet   PDF
Ayşegül ÇOLAK, Mehmet BİÇİCİ
 
Cilt 52, Sayı 4 (2012) Doğu Akdeniz bölgesi örtüaltı domates yetiştiriciliğinde solarizasyon uygulamasının yabancı otlara ve verime etkisi Özet   PDF
Z. Filiz Arslan, Eda AKSOY, F. Nezihi UYGUR
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde Portakal güvesi, Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)’nın ergin popülasyon değişimi Özet   PDF
Naim ÖZTÜRK, M. Rifat ULUSOY
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin bahçelerinde Coenorrhinus (Rhynchites) cribripennis (Desbrochers) (Coleoptera: Attelabidae)’in yayılışı ve zararı Özet   PDF
Gülay KAÇAR, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Doğu Akdeniz bölgesi zeytin bahçelerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera, Pyralidae)’in yayılış alanı, bulaşıklık oranı ve zararı Özet   PDF
Gülay KAÇAR, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin bahçelerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in popülasyon dalgalanması ve meyvelerdeki zarar oranı Özet   PDF
Gülay KAÇAR, M. Rifat ULUSOY
 
Cilt 55, Sayı 4 (2015) Doğu Akdeniz Bölgesi zeytinlerinde iki yeni lepidopter, Gymnoscelis rufifasciata (Haworth) (Geometridae) ve Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Tortricidae)’nın yayılışı, zararı ve kısa biyolojisi üzerine gözlem Özet   PDF
Gülay KAÇAR, Mustafa ÖZDEMİR
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde altıntop bahçelerinde Turunçgil unlubiti [(Planococcus citri) (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae)]’nin popülasyon değişimi1 Özet   PDF
Mehmet KARACAOĞLU, Serdar SATAR
 
Cilt 51, Sayı 3 (2011) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin konukçuları ve nardaki zarar oranının belirlenmesi Özet   PDF
Naim ÖZTÜRK, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 45, Sayı 1-4 (2005) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) ırklarının beliırlenmesi. Özet   PDF
H. Toktay, İ.H. Elekçioğlu, A. Özarslan
 
Cilt 31, Sayı 1-4 (1991) Doğu Akdeniz Bölgesinde Elma, Ayva Ve Yenidünyalarda Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora Burr Winslow Et Al.) Üzerinde Çalışmalar Özet   PDF
Sebiha TOKGÖNÜL
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1993) Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Turunçgillerde Saptanan Crinkly Leaf, Infection Variegation ve Leaf Rugose Virüs Hastalıkları Özet   PDF
S. Çalı, M. Güllü
 
Cilt 16, Sayı 3 (1976) Doğu Anadolu Bölgesi Andrenidae (Hymenoptera: Apoidea) Famiyası Arıları Kısım I. Özet   PDF
H. Özbek
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Doğu Anadolu bölgesinde meyve ağaçlarında sorun olan fungal etmenlerin tespiti Özet   PDF
Ahmet Yasin GÖKÇE, Semra TURAK, Selahattin ALBAYRAK, H. Reşat AKBAŞ
 
Cilt 21, Sayı 3 (1981) Doğu Anadolu Bölgesinin bazı lepidopter’leri. Özet   PDF
M. Doğanlar, H. Özbek, O. Ecevit, H. Yüksel
 
Cilt 27, Sayı 1-2 (1987) Doğu Karadeniz Bölgesi Çay (Camelia sinensis L.) Üretim Alanlarında Hastalık Oluşturan Etmenlerin Tesbiti Üzerinde Ön Çalışmalar. Özet   PDF
O. Çakır, S. Ceylan
 
Cilt 11, Sayı 4 (1971) Doğu Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinde görülen Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina L.) zararının depolanmış iç fındıklara intikal oranı üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
G. Kiper, T. Yüceçetin
 
Cilt 13, Sayı 2 (1973) Doğu Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinde tesbit edilen böcekler üzerinde bazı incelemeler. Özet   PDF
İ. Ural, M. Işık, A. Kurt
 
Cilt 13, Sayı 1 (1973) Doğu Karadeniz Bölgesi Fındık bahçelerinde zarar yapan Fındık Gal Sineği (Mikomyia coryli Kieffer)’nin biyolojisi ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
İ. Ural, A. Kurt
 
Cilt 14, Sayı 1 (1974) Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay filiz güvesi (Parametriotes theae Kusn.) nin ilaçlı mücadele metodu üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
İ. Bozan, A. Zoral, H. Aslıtürk
 
Cilt 12, Sayı 3 (1972) Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay koşnili (Pulvinaria floccifera Westw.)’ne karşı ilaç denemeleri. Özet   PDF
İ. Bozan, A. Zoral, H. Aslıtürk
 
Cilt 15, Sayı 2 (1975) Doğu Karadeniz fındıklarında zararlı olan Palomena prasina L.’ya karşı Fındık kurduna etkili preparatlarla ilaç denemesi. Özet   PDF
A. Kurt
 
Cilt 10, Sayı 3 (1970) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kültür bitkilerine arız olan Bitki Parazit Nematodları üzerinde survey çalışmaları. Özet   PDF
N. Öztüzün
 
Cilt 11, Sayı 4 (1971) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekilen yerli ve yabancı menşeli buğday çeşitlerinin 1969 yılında pasa yakalanma durumları. Özet   PDF
Y.K. Oran, Y. Parlak, Y. Yılmazdemir
 
Cilt 12, Sayı 2 (1972) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki hububat ve mamülleri ile bakliyat anbar zararlılarının yayılışı ve zararı üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
C. Ergül, N. Dörtbudak, A. Akülke
 
Supplement 1 (1969) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Eurytoma amygdali End. Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
V. Ekici, T. Günaydın
 
Cilt 27, Sayı 1-2 (1987) Edirne ve Civarında Yetiştirilen Mısırlarda Tohumla Taşınan Fungusların Tesbiti Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
H. Soran, A. Asan
 
Cilt 38, Sayı 3-4 (1998) Ege Bölgesinde çekirdeksiz üzümlerde Gibberellik asit (G3) uygulamalarının Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff.)’nin zararına etkisi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
R. Altınçağ, F.Ö. Altındişli
 
Cilt 12, Sayı 4 (1972) Ege Bölge İncir mozayik virüsü ve bu virüse dayanıklı incir ağaçları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. O. Özalp, E. Heper
 
Cilt 33, Sayı 3-4 (1993) Ege Bölgesi Asma Fidanlıklarında Faunistik Çalışmalar Özet   PDF
R. Altınçağ, T. Akten
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Ege Bölgesi bağ alanlarındaki avcı akar faunası Özet   PDF
Mehmet Ali GÖVEN, Sultan ÇOBANOĞLU, Bilgin GÜVEN
 
Cilt 35, Sayı 3-4 (1995) Ege Bölgesi bağ fidanlıklarında görülen Fungal hastalıklar üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. Arı, A. Kapkın, S. Öz
 
Cilt 32, Sayı 1-4 (1992) Ege Bölgesi Bağlarında Eutypa Hastalığı (Eutypa lata (Pers:Fr.)Tul.) Üzerinde Ön Çalışmalar Özet   PDF
M. Arı, A. Kapkın
 
Cilt 14, Sayı 4 (1974) Ege bölgesi bağlarında zarar yapan Bağ kanseri (Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towsend) Conn.)’ne karşı uygun mücadele metodunun tespiti. Özet   PDF
Z. Türkmenoğlu, S. Kaya, M. Gündoğdu
 
Cilt 24, Sayı 2 (1984) Ege Bölgesi Haşhaş (Papaver somniferum L.) ekim alanlarında görülen virus hastalıkları üzerinde ön çalışmalar. Özet   PDF
T. Türkoğlu, Ü. Fidan
 
Cilt 24, Sayı 4 (1984) Ege Bölgesi incirlerinde zarar yapan Kanlı balsıra (Ceroplastes rusci L.)’nın kimyasal savaş metodları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
E.P. Önder, M. Soydanbay
 
Cilt 3, Sayı 1 (1963) Ege Bölgesi Karga türleri, bunların özellikleri, üzerinde incelemeler. Özet   PDF
Ş. Pala
 
Cilt 15, Sayı 1 (1975) Ege Bölgesi Kök-Ur Nematod türlerine (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica) Nemaguard şeftali anacının dayanıklılığı üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
H. Ertürk, S. Özkut, N. Borazancı
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1988) Ege Bölgesi Marul Bitkilerinde Görülen Virus Hastalıkları Üzerinde Ön Çalışmalar. Özet   PDF
Ü. Fidan, T. Türkoğlu
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1993) Ege Bölgesi Meyve Fidanlıklarında Zararlılar Üzerinde Faunistik Çalışmalar Özet   PDF
A. Önuçar, O. Ulu
 
Cilt 8, Sayı 3 (1968) Ege Bölgesi pamuk bitkilerinde görülen solgunluk sebepleri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
T. Türkmenoğlu, S. Kaya
 
Cilt 21, Sayı 1 (1981) Ege Bölgesi pamuk zararlılarına karşı tamamlayıcı savaş olanaklarının araştırılması çalışmalarında, bölgede kullanılan pamuk tohumluğunun kantitesi ile ilgili bulgular. Özet   PDF
J. Dinçer, Y. Pala
 
Cilt 14, Sayı 1 (1974) Ege Bölgesi pamuk zararlılarının predatör ve parazitleri üzerinde ön çalışmalar. Özet   PDF
N. Kavut, J. Dinçer, M. Karman
 
Cilt 11, Sayı 3 (1971) Ege Bölgesi Pamuklarında Çökerten (Fide çürüklüğü - Rhizoctonia sp.) hastalığına karşı tohum ilâcı denemeleri. Özet   PDF
İ. Kepsutlu, A. Karcılıoğlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (1970) Ege Bölgesi pamuklarında görülen Verticillium solgunluğu üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
M. Kemal, C. Saydam
 
Cilt 9, Sayı 4 (1969) Ege Bölgesi pamuklarında zarar yapan Pamuk Köşeli Leke Hastalığı (Xanthomonas malvacearum Erw. Smith) na karşı tohum ilaçlama denemeleri. Özet   PDF
Z. Türkmenoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (1974) Ege bölgesi patateslerinde zarar yapan Agrotis spp. ve manaslara karşı mukayeseli ilaç denemeleri. Özet   PDF
K. Öngeren, N. Kaya, Ş. Türkmen
 
Cilt 15, Sayı 1 (1975) Ege Bölgesi sebzelerinde zarar yapan Kırmızı örümcek türlerini tesbiti, hakim tür olan Tetranychus urticae (Koch.)’nın biyolojisi, mücadelesi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
K. Öngören, N. Kaya, Ş. Türkmen
 
Cilt 1, Sayı 2 (1959) Ege Bölgesi susamlarında görülen bir virus hastalığı (Phyllody virus). Özet   PDF
Z. Türkmenoğlu, O. Arı
 
Cilt 19, Sayı 2 (1979) Ege bölgesi turunçgil bahçelerinde zarar yapan Zeytin kara koşnili (Saissetia oleae Bern.)’ nın populasyon değişimi ve buna etki eden faktörler üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. Tunçyürek, E. Yalçın
 
Cilt 10, Sayı 1 (1970) Ege Bölgesi turunçgil ve incir kabuklubitlerinin parazit ve predatörleri. Özet   PDF
C. M. Tunçyürek
 
Cilt 7, Sayı 4 (1967) Ege Bölgesi turunçgil virüs hastalıkları surveyi. Özet   PDF
M.O. Özalp, T. Azeri
 
Cilt 5, Sayı 2 (1965) Ege bölgesi turunçgillerinde yapılan Pseudomanas syringae, Van Hall. (Fam. Pseudomonodaceae) sürveyi. Özet   PDF
Z. Türkmenoğlu
 
Cilt 21, Sayı 4 (1981) Ege Bölgesi Turunçgillerinde Zarar Yapan Turunçgil Kabuklu Bitlerinin Dağılışı ile Populasyon Değişimine Parazitlerinin Etkilerinin Saptanması. Özet   PDF
M. Tuçyürek Soydanbay, E. Ekrin
 
Cilt 9, Sayı 3 (1969) Ege Bölgesi virüssüz patates üretimi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M.O. Özalp, N. Benlioğlu
 
Cilt 8, Sayı 4 (1968) Ege Bölgesi şeftalilerinde zarar yapan Kök Kanseri (Agrobacterium tumefaciens Smith et Townsend Conn.)’ne karşı antibiyotiklerle mücadele denemeleri. Özet   PDF
Z. Türkmenoğlu
 
Cilt 39, Sayı 3-4 (1999) Ege Bölgesi’nde Ema gövdekurdu [Synanthedon myopaeformis (Borkh.)(Lep.:Sesiidae)]mücadelesinde kitlesel tuzaklama yönteminden yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
A. Önuçar, O. Ulu
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Ege Bölgesi’nde entegre zararlı yönetimi uygulanan domates seralarında Cyrtopeltis tenius Reut. (Hem.: Miridae) ve Beyazsinekler [(Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum West. (Hem.: Aleyrodidae)]’ in popülas Özet   PDF
Nilgün YAŞARAKINCI, Tülin KILIÇ, Ferit TURANLI, Şeniz KISMALI
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1996) Ege Bölgesi’nde Nohut yapraksineği[Liriomyza cicerina (Rond.)]’nin larva-pupa parazitoiti olan Opius monilicornis Fischer (Hym.:Braconidae)’in parazitleme oranının belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
P. Hıncal, N. Yaşarakıncı, B. Hepdurgun
 
Cilt 53, Sayı 4 (2013) Ege Bölgesi’nde yetiştirilen bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinde meristem kültürü yöntemi ile virüslerden arındırılmış üretim materyali elde edilmesi Özet   PDF
Tijen TAŞKIN, Semih ERKAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (1963) Ege Bölgesinde 1962 yılında yapılan Tütün Mildiyösü (Peranaspora tabanica ADAM) surveyi. Özet   PDF
H. Türkmenoğlu
 
Cilt 19, Sayı 4 (1979) Ege bölgesinde Verticillium spp. fungusunun konukçuları ve türlerinin tespiti üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
S. Kocatürk, A. Karcılıoğlu
 
Cilt 15, Sayı 3 (1975) Ege Bölgesinde ambalajlı gıda maddelerinin depolarda zararlı böceklere karşı korunmasında DDVP (Dichlorvos) ile boşluk uygulamaları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S Erakay, A. İ. Özar
 
Cilt 18, Sayı 1-4 (1978) Ege Bölgesinde bazı ambar zararlılarına karşı Methyl bromide fümigasyonunun değişik koşullarda etkisi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S. Erakay, A. İ. Özar
 
Cilt 1, Sayı 4-5 (1960) Ege Bölgesinde Buğday sürmesine karşı muhtelif usullerle yapılan tohum ilaçlamalarının sonuşları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
İ. Kepsutlu
 
Cilt 24, Sayı 1 (1984) Ege Bölgesinde Cucurbitaceae familyası sebzelerinde zarar yapan Tohum sineği (Delia platura Mg.)’nin mücadele olanakları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Kaya, Ş. Türkmen, P. Hıncal
 
Cilt 17, Sayı 1 (1977) Ege Bölgesinde Domateslerde Zarar Yapan Yeşil Kurt (Heliothis armigera Hb.)’un Morfolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
K. Öngeren, N. Kaya, Ş. Türkmen
 
Cilt 3, Sayı 3 (1963) Ege Bölgesinde görülen Kavak Kanseri, amili ve mücadele imkanları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
O. Arı, Z. Türkmenoğlu
 
Cilt 2, Sayı 10 (1961) Ege bölgesinde görülen sebze virüsleri. Özet   PDF
M.O. Özalp
 
Cilt 21, Sayı 4 (1981) Ege Bölgesinde Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L.)’ne Karşı Zehirli Yem Dal ilaçlama Yöntemini Uygulama olanakları Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
A. Zümreoğlu, K. Akman, S. San, O. Ulu
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1996) Ege bölgesinde krizantem, nergis, zambak ve lalelerde görülen virüs hastalıklarının tanıtılması. Özet   PDF
T. Türkoğlu, Ü. Fidan
 
Cilt 19, Sayı 3 (1979) Ege bölgesinde Kuru incirlerde zararlı böceklerin bulaşma oranları ve savaş yöntemleri üzerinde ön araştırmalar. Özet   PDF
S. Erakay, A. İ. Özar
 
Cilt 16, Sayı 1 (1976) Ege Bölgesinde Lindane’nin değişik Nem Oranlarındaki Buğday Tohumluklarında Fitotoksitesinin Laboratuar ve Tarla Şartlarında Etüdü Üzerinde Çalışmalar. Özet   PDF
M. Karman, O. Kaya, H. Kavut
 
Cilt 28, Sayı 3-4 (1988) Ege Bölgesinde Mercimeklerde Zarar Yapan Mercimek Tohum Böceği (Bruchus Lentis Fröhl.)’nin Tarla Koşullarında Kimyasal Savaşımı Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
P. Hıncal, N. Kaya
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (1985) Ege Bölgesinde meyve ağaçlarında zarar yapan Meyve göz kurtları (Anthonomus spp. Col.: Curculionidae) üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
A. Önuçar, A. Zümreoğlu
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1996) Ege bölgesinde nergislerde (Narcissus poetaz “Cheerfulnes?) zarar yapan Soğan-sak nematodu (Ditylenchus dipsaci Kühn)’nun mücadelesi üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
N. Borazancı, İ. Çınarlı
 
Cilt 8, Sayı 3 (1968) Ege Bölgesinde Odunsu bitkilere karşı ilaçlı mücadelede kullanılacak ilaçların tesbitine ait çalışmalar. Özet   PDF
S. Bilgir, H. Bakırcı
 
Cilt 24, Sayı 1 (1984) Ege Bölgesinde pamuk zararlılarına karşı integre mücadele imkanlarının araştırılması. Özet   PDF
J. Dinçer
 
Cilt 32, Sayı 1-4 (1992) Ege Bölgesinde Süs Bitkilerinde Görülen Virüs Hastalıkları, 1. Karanfil, Glayöl ve Gerbera’larda Görülen Virüs Hastalıklarının Tanıtılması Özet   PDF
T. Türkoğlu, Ü. Fidan
 
Cilt 7, Sayı 2 (1967) Ege Bölgesinde soğan mildiyösü (Peronospora destructor (Berk.) Casp.) hastalığına karşı muhtelif ilaçların müessiriyeti üzerinde çalkışmalar. Özet   PDF
O. Özalp
 
Supplement 1 (1974) Ege Bölgesinde Turunçgil Bahçelerinde Zararlı Coccus (Homoptera:Coccidae) Türlerinin Tanınması, Yayılışı ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
C. Öncüner
 
Cilt 39, Sayı 3-4 (1999) Ege Bölgesinde turşuluk hıyar yetiştiriciliğinde zararlılarla ilgili olarak uygulamadaki sorunların belirlenmesi ve bazı insektisitlerin turşuluk hıyar bitkisindeki fitotoksisiteleri üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
P. Hıncal, N. Kaya, B. Hepdurgun
 
Cilt 14, Sayı 2 (1974) Ege bölgesinde virüssüz satsuma (Rize) mandarini yetiştirilmesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. O. Özalp, E. Heper
 
Cilt 14, Sayı 3 (1974) Ege bölgesinde yetiştirilen Meksika kaynaklı buğdayların hastalıklarla ilgisi ve kuru tohum ilaçlamasının sürme gücüne etkisi üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
C. Saydam, M. Öğüt, M. Copçu
 
Cilt 37, Sayı 3-4 (1997) Ege bölgesinde yetiştirilen turşuluk hıyar bitkisindeki zararlılara karşı mücadele programının uygulaması ve kullanılan bazı preparatların üründeki kalıntı miktarları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
P. Hıncal, N. Kaya, B. Hepdurgun, N. Yaşarakıncı, S. Büyükurvay, C. Karaca
 
Cilt 2, Sayı 7 (1961) Ege pamuklarında tarak ve yeşil koza dökümünde rol oynayan zararlılar üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
M. Karaman, F. Akşit
 
Cilt 47, Sayı 1-4 (2007) Ege ve Marmara Bölgeleri buğday ekiliş alanlarında bulunan önemli bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve bitki gelişimine etkileri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
B. Mısırlıoğlu, E. Pehlivan
 
Cilt 2, Sayı 10 (1961) Ege’de nohutlarda zararlı iki sinek türü : Liriomyza cicerina Rond. ve Phytomyza atricornis Meigen. Özet   PDF
N. Lodos
 
Cilt 7, Sayı 1 (1967) Ekin Kurdu (Zabrus gibbus) mücadelesinde tohum ilaçlama denemeleri ve fungisitlerin müşterek kullanılması üzerine araştırmalar. Özet   PDF
M. Karaman
 
Cilt 55, Sayı 4 (2015) Elazığ ili örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde görülen fungal hastalıkların belirlenmesi Özet   PDF
Gürhan MUTLU, Sevda KIRBAĞ, Tamer ÜSTÜNER
 
Cilt 22, Sayı 1 (1982) Elazığ ve Diyarbakır illerinde biber kurumaları ve hastalığın fungal etmenleri üzerinde ön çalışmalar. Özet   PDF
İ. Ulukuş, A. Sağır
 
Cilt 9, Sayı 4 (1969) Elazığ, Malatya ve Erzincan illeri elma ağaçlarındaki Cenopalpus pulcher (Can. ve Fan.) yayılışının tesbiti. Özet   PDF
S. Taşçıoğlu, N. Dörtbudak, T. Günaydın
 
Cilt 2, Sayı 11 (1962) Elma ağaçlarında Karaleke hastalığına (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) karşı Orta Anadolu iklim şartlarında 8 ilâçla yapılan mukayeseli denemeler. Özet   PDF
K. Türkoğlu
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Elma bahçelerinde Elma içkurdu Cydia pomonella (L.)] (Lepidoptera: Tortricidae) mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi Özet   PDF
Arzu AYDAR, Yasemin SABAHOĞLU, Cevdet ZEKİ, Mesut İŞÇİ
 
Cilt 50, Sayı 4 (2010) Elma bahçelerinde Elma karalekesi [Venturia inaequalis (Cke.) Wint.] hastalığının mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi Özet   PDF
Yasemin SABAHOĞLU, Arzu AYDAR, Servet UZUNOK, Apdullah ATLAMAZ
 
Cilt 11, Sayı 3 (1971) Elma içkurdu (Laspeyresia pomonella L.)'nun yumurta paraziti Trichogramma evanescens Westw’in Orta Anadolu Bölgesinde bulunduğu yerler ve parazitin konukçuya etkisi. Özet   PDF
Z. İren, S. Gürkan
 
Cilt 29, Sayı 3-4 (1989) Elma İçkurdu (Cydia pomonella I.)’ nun Yumurta Parazitoidleri Trichogramma embyophagum (Hartig), Trichogramma kilinceri Kostadinov ve Bunların Doğal Etkinlikleri Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
H. Bulut, N. Kılınçer
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Enfekteli şeker pancarı yapraklarından izole edilen Cercospora beticola Sacc.’nın morfolojik özellikleri ve besi ortamındaki gelişiminin belirlenmesi. Özet   PDF
T. Göktürk, M.T. Döken
 
Cilt 15, Sayı 1 (1975) Enginar çiçek tomurcuklarında zarar yapan siyah çürüklük (Erwinia caratovora (L.R. Jones) Holland) üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
Z. Türkmenoğlu, M. Gündoğdu, S. Kaya
 
Cilt 1, Sayı 1 (1959) Enginarlarda baş çürüklüğü. Özet   PDF
O. Özalp, O. Arı
 
Cilt 1, Sayı 2 (1959) Enstitümüzde yüksek tazyikli sırt pülverizatörlerinin laboratuvar deneme usülleri. Özet   PDF
F. Çeliközen
 
Cilt 53, Sayı 4 (2013) Entomopatojen nematodların ağ kurdu [Yponomeuta mallinellus Zell. ve Yponomeuta padella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)] larvalarına etkileri Özet   PDF
İlker KEPENEKÇİ, Emre EVLİCE, Nurdan ÖZER
 
Cilt 8, Sayı 2 (1968) Epicometis hirta Poda’ya karşı ilaçlı mücadele ve bunun bal arıları üzerindeki tesiri ile ilgili araştırma ve görüşler. Özet   PDF
Z. İren
 
Cilt 2, Sayı 9 (1961) Eppo’nun ilaç bakiyelerinin tahlili hakkında raporu. Özet   PDF
T. Özden
 
Cilt 51, Sayı 3 (2011) Erkek incirlerin boğa meyvelerinde incir iç çürüklüğü hastalığının bulunma oranlarının belirlenmesi Özet   PDF
Özlem DOĞAN, Seher BENLİOĞLU
 
Toplam 953 ögeden 201 - 400 arası << < > >>